חיפוש באתר

טפסים

נהלים ותקנון מתנ''ס בית שאן

הנחיות למילוי הטופס:

שימו לב
זהו תקנון בלבד 
חובה להמשיך לרישום ותשלום בחלון הבא

חתמו כאן

התקנון

מסגרת הפעילות

שנת הפעילות תפתח אי״ה ביום שלישי כ"ג תשרי תשפ"ג 18.10.2022 החוגים יתקיימו עד י"א תמוז תשפ"ג 30.06.2023 . החוגים פועלים על בסיס לוח הפעילות השנתי למעט הימים המפורסמים בלוח החופשות ובכלל זה ימי הבחירות. ללוח המועדים המיוחדים לחץ כאן

נהלי הרשמה לפעילויות המרכזים הקהילתיים בית שאן 

תושבים יקרים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות במרכזים הקהילתיים בית שאן (להלן מקב"ש), הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:

 נהלי הרשמה לפעילויות המרכזים הקהילתיים בית שאן

תושבים יקרים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות במרכזים הקהילתיים בית שאן (להלן מקב"ש), הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:

 

1.       מסגרת הפעילות

1.1.           שנת הפעילות תפתח אי״ה ביום שלישי כ"ג תשרי תשפ"ג 18.10.2022 החוגים יתקיימו עד י"א תמוז תשפ"ג 30.06.2023 . החוגים פועלים על בסיס לוח הפעילות השנתי למעט הימים המפורסמים בלוח החופשות ובכלל זה ימי הבחירות.

1.2.           החוגים יופעלו בחלוקה למחצית א' (18.10.2022-31.01.2023) ומחצית ב' (01.02.2023-30.06.2022). בכל מחצית יתקיימו לפחות 16 מפגשים. התשלום יהיה עבור כל השנה מראש עם נקודת יציאה בין 2 המחציות בחודש פברואר. לא תתאפשר החלפת חוג באמצע מחצית. לא יוחזר כסף לאחר חודש מתחילת המחצית.

1.3.           מקב"ש שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של החוגים, בהודעה מראש.

1.4.           פתיחת חוג מותנית במספר נרשמים מינימאלי.

1.5.           מקב"ש שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות החוג במידה ומספר המשתתפים יירד מתחת למינימום שנקבע והסכום היחסי יוחזר להורים.

1.6.           מקב"ש שומר לעצמו את הזכות לסיים השתתפות של תלמיד אשר מפריע למהלך התקין של החוג, ו/או נעדר ללא סיבה מוצדקת על פי שיקוליה. (הסכום היחסי יוחזר להורים).

1.7.           חובה על ההורים לעדכן את המדריך בדבר בעיות בריאות וקשיים אחרים העלולים להשפיע על השתתפות הילד בחוג.

1.8.           מקב"ש אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד.

1.9.           משתתף יחויב בתשלום גם אם נעדר מהחוג, אין החזר כספי רטרואקטיבי

1.10.       בהצטרפותכם לחוג הנכם מאשרים קבלת פרסומים ממקב"ש (במידה ואינכם מעוניינים בקבלת חומר פרסומי יש לשלוח מייל למקב"ש beitshea@matnasim.org.il

1.11.       בהצטרפותכם לחוג הנכם מאשרים את צילום ילדיכם במסגרת פעילויות המקב"ש ופרסומם. מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי מקב"ש ופרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל ו/או מבזה.- במידה ואינך מעונין נא לפנות בכתב למקב"ש beitshea@matnasim.org.il

 

2.       תנאי הרשמה ותשלום

2.1      עלות החוג הינה שנתית בחלוקה לחודשים ולפי כל מחצית. ההרשמה לחוג מחייבת הסדר תשלומים תקופתי מראש.

2.2      הצטרפות לחוג במהלך מחצית אינה מאפשרת תשלום מופחת או יחסי. התשלום יהיה עבור כל התקופה כולה (מחצית) ולא רק מתאריך ההצטרפות.

2.3      במידה ולא יכובדו התשלומים, מקב"ש רשאי להפסיק השתתפות
  בחוג לאחר מתן התראה של שבועיים מראש.

2.4     תשלומי חובה נלווים לחוגים מסוימים (ביגוד, ערכות וכו') יגבו באופן
                אוטומטי בהרשמה לחוג.

2.5     דרכי תשלום: סכום מזומן לכל התקופה.

     כרטיס אשראי, בפריסה לתשלומים חודשיים ללא ריבית
     והצמדה. 

      לא ניתן לשלם תשלום חלקי או מידי חודש בחודשו עבור הפעילות.

2.6      ההרשמה לחוגים תתבצע דרך אתר האינטרנט של מקב"ש,
 
www.matnas-bs.org.ilהתשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר או במזומן במשרד המרכזים הקהילתיים. להרשמה יש להצטייד במספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, טלפון נייד ודוא״ל.במידה ותוקף כרטיס האשראי שלכם עומד לפוג או משתנה, אנא ידעו אותנו.

2.7      חוב שיצטבר עקב תקלה בכרטיס האשראי, יגבה בחודש העוקב.

2.8      שעות קבלת קהל במרכזים הקהילתיים א,ד 08:30-18:30, ב,ג,ה 08:03-15:00

2.9       במידה והנכם בעלי חוב למרכז בעבור כל פעילות שמפעיל המרכז, לא
   יתבצע רישום עד להסדרת תשלום החוב בשלמותו.

 

3.       הנחות

3.1  הנחות על חוגי ילדים

3.1.1       בית אב הרושם מס' ילדים לחוגים זכאי להנחה כדלקמן:

על שני ילדים ממשפחה אחת שירשמו לחוגים תנתן הנחה של 10% מהעלות הכוללת של החוגים. על שלושה ילדים ממשפחה שירשמו תינתן הנחה של 20% מהעלות הכוללת של החוגים. על ארבעה ילדים ממשפחה תינתן הנחה של 30% מהעלות הכוללת של החוגים. על חמישה ילדים ממשפחה תינתן הנחה של 40% מהעלות הכוללת של החוגים. על שישה ילדים (ומעלה) תינתן הנחה של 50% מהעלות הכוללת של החוגים 

3.1.2       הנחה זו תקפה רק לילדים בגילאי 3-18 המשתתפים בחוגי מקב"ש בלבד ואינה כוללת פעילויות אחרות (מעון, גנים אקולוגים, סדנאות, ארועים וכד').

 

4.       נהלי ביטול הרשמה לחוג

4.1  ניתן להפסיק השתתפות בחוג לאחר שני שיעורים מתחילת המחצית ולקבל החזר כספי מלא פחות 50 ₪ דמי טיפול.

4.2 הודעת ביטול השתתפות בחוג תתקבל בכתב או במייל במזכירות מקב"ש
      בלבד. הביטול ייכנס לתוקף שבועיים מקבלת ההודעה. יש לוודא קבלת
      אישור במייל חוזר
beitshea@matnasim.org.il

4.3  בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה אך ורק בחודש בו נפתחה המחצית/ החוג. לאחר חודש זה לא יהיו ביטולים והחזרים.

4.4  ביטול תשלום כרטיס אשראי ייעשה בעת הצורך ע״י מקב"ש ולא באופן עצמאי.

4.5  במקרה היעדרות של חודש ומעלה עקב סיבה רפואית ניתן להגיש בקשה לביטול השתתפות והחזר כספי יחסי בכתב בצירוף מסמכים רפואיים מרופא מומחה בלבד (למשרדי מקב"ש).

4.6  שיעור שיבוטל ע"י המדריך או הנהלת מקב"ש מתוך סה"כ השעורים השנתיים, יוחזר במועד מאוחר יותר כולל חודש יולי. במידה ומסיבה כלשהיא לא יתאפשר החזר החוג לתלמיד, יוחזר למשתתף סכום יחסי.

4.7  במקרה של ביטול חוג על ידי מקב"ש, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

4.8  כל שינוי או ביטול של חוג ע"י מקב"ש, יימסר באחת או יותר מן הדרכים הבאות:

1.      על ידי המדריך בהודעה מוקדמת

2.      בהודעה טלפונית / SMS

3.      באמצעות אתר מקב"ש

4.      באמצעות דף הפייסבוק של מקב"ש

5.      באמצעות קבוצות המסרונים של מקב"ש

 

5.       נהלי קורונה  - המקרה הצורך

5.1  יש להגיע לחוגים עם הצהרת בריאות, מסיכה ובקבוק מים אישי.

5.2  מדריך חולה/ביטול חוג - יוחזרו השיעורים החסרים באופן כזה שיהיו לפחות 16 שיעורים במחצית.

5.3  חניך חולה/נמצא בבידוד - במידה ומעל שבועיים ומותנה באישור רופא יקבל זיכוי על הזמן הנוסף בניכוי שבועיים.

5.4  במידה וכל משתתפי החוג נאלצים לשהות בבידוד, החוג יועבר למשתתפים במתכונת זום, במידה ולא ניתן לקיים את החוג במתכונת זום, מקב"ש ישקלל את מס' המפגשים שלא התקיימו בתום התקופה, ויחזיר את המפגשים במהלך השנה/ חודש יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, מקב"ש יזכה את הלקוחות בהתאם למפגשי החוג שהיו אמורים להתקיים.

5.5  סגר – במידה ויידרש סגר יוקפאו התשלומים בחודש העוקב. ובמידת האפשר, יושלמו השיעורים שהתבטלו

5.6  חלופות – 1. חוגים שהותאמו למפגשים דיגיטליים יתקיימו במתכונת זו בהתאם לצורך ולמחירים שפורסמו. 2.במידה ותהיה הנחייה, נקיים את החוגים בקפסולות.

5.7  לא יתאפשרו ביטולים עקב נגיף קורונה ושינויים שיידרשו במתכונת הפעלת החוגים, כל עוד הנחיות הממשלה מאפשרות קיום חוגים.

6.      נהלי הסעות

·        יציאה לפעילויות ייחודיות מחייבת הערכות ההורים להגעה עצמית.

 

לחוגי המוסיקה הפרטניים תקנון נפרד.
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות