חיפוש באתר

אודותינו

ערכים

ערכים חיצוניים

סובלנות

היכולת לקבל ולהכיר באחר גם אם הוא שונה בדעותיו, אמונותיו, וללא קשר לשיוכו.

שותפות

ערבות הדדית לקידום נושאים, כאשר כל צד מייצג את שאר השותפים כלפי כל גורם חיצוני. כל צד ישתמש ביכולתו לקדם את השותפות. שיתוף תושבים יעצים את התשתית החברתית וגדיל את סל השירותים לתושב.

שירות

מכלול הפעילויות הנעשות מטעם החברה המארגנת והמשמשת לסיפוק צרכיה המשותפים וצרכי יחידים בתוכה.

שייכות

תחושת שייכות ואחריות של הפרט לנעשה בתוך המתנ"ס ובאמצעותו בתוך הקהילה.

ערך פנימי – מקצועיות

מתן שירות איכותי ורלוונטי למשתתפים בפעילויות המתנ"ס וקיומה של מערכת ארגונית הפועלת ביעילות.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות