חיפוש באתר

כללי

קהילה

קהילה - רובעים מודל העבודה הקהילתית

שעשייה קהילתית תעצים את נכסי הקהילה הקיימים בעיר תוך חיזוק הרשתות והחיבורים בין מרכיביה, תוביל לשפור איכות החיים של התושבים, לשיפור הדימוי והאטרקטיביות של העיר. 

עשיה קהילתית מאפשרת העלאת המודעות של התושבים לעשייה העירונית בכל הרמות, מודעות שתאפשר למצות את הפוטנציאל הקיים בעיר למענם ולמען טיפוחה. עובי עירייה ומשרתי ציבור שיהיו קשובים  לצרכים אותם מעלים התושבים (ויפעלו תוך חיזוק הקשר שבין מחלקות העירייה , הגופים הפועלים בעיר והתושבים יסייעו לגאווה הישובית ולשביעות רצון התושבים. 

 במצב עשייה בה העירייה, התושבים והארגונים הפועלים בעיר עובדים מתוך ההבנה כי לכולם אינטרס משותף עליון להיטיב את יומם ואת איכות חייהם -  השיתוף הוא ערך חשוב שיחזק כל אחד מהשותפים ואת העשייה העירונית לרווחת העיר, תושביה ופרנסיה.  

⦁נדבך חשוב בחיי הקהילה הוא השפעתו של הפרט על הליך קבלת החלטות הנוגעות לו והשפעתם על סביבת מגוריו ואיכות חייו.

⦁ככל שהתושב יהיה מעורב יותר בתהליך קבלת ההחלטות תהיה לו השפעה על איכות ההחלטות המתקבלות.

⦁חברי המנהלת ברובעים שואבים את כוחם ומקור סמכותם מתושבי הרובע. 

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות